không .mp4 “title =” “Hành trình về phía tây” Đã tiết lộ “Width =” 1920 “>

Vài ngày trước, bộ phim Guo Man “Journey to the West” do Wang Yunfei đạo diễn đã phát hành phiên bản “Lost” của bản xem trước.Goku đang vật lộn từ những tàn tích trong trailer, đối mặt với cuộc điều tra của “Bạn là ai”, tránh được tiếng gầm của “Nói cho bạn biết tôi là ai”, nó cho thấy Goku đã thoát khỏi nó. Các vòng xoắn và bước ngoặt của trải nghiệm giữa họ không thể không làm cho mọi người tưởng tượng.

Bộ phim “Journey to the West” sẽ được phát hành trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm nay.