Vào ngày 14, chương trình tạp kỹ “Cách làm chương trình trò chuyện đặc biệt” đã xuất bản một âm thanh ku sòng bạc 188 đã tuyên bố rõ ràng rằng “do các yêu cầu của phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, ghi âm hiệu suất đặc biệt của chúng tôi bị hoãn lại và nơi làm việc cần phải bị trì hoãn để gặp bạn trong hai tuần. “Đồng thời, mặc dù việc ghi lại phiên đặc biệt, bộ phận biên tập sẽ đưa bạn lên kế hoạch đặc biệt cho mọi người trong tương lai để đảm bảo hạnh phúc và tiếp xúc mật thiết “Lịch tuyển dụng” để nhắc nhở ngày và nội dung xem.

Nó được báo cáo rằng “Phải làm gì!”Chương trình trò chuyện Đặc biệt” đã được ra mắt vào ngày 7 tháng 6. Tập trung vào mọi tầng lớp trong cuộc sống, cho thấy toàn bộ quá trình từ phía sau -s -s -s .