Bộ phim bom tấn bìa của Chen Xiaochun đã bị phơi bày. Hai người đã kết hôn được mười năm vẫn còn ngọt ngào. Hai người biến thành cặp vợ chồng “người da đen”. Phong cách retro và lạnh lẽo là duy nhất.Về nhận thức về hôn nhân, Chen Xiaochun nói: “Hãy tin rằng, hãy kiên quyết.” Cũng nên chia sẻ những bí mật của cô về tình yêu sưởi ấm: “Hãy chú ý hơn đến nhau, bạn phải khám phá, đi khám phá, hãy khẳng định anh ta.”

Ying Caier, Chen Xiaochun

Bộ phim bom tấn bìa của Chen Xiaochun đã bị phơi bày. Hai người đã kết hôn được mười năm vẫn còn ngọt ngào. Hai người biến thành cặp vợ chồng “người da đen”. Phong cách retro và lạnh lẽo là duy nhất.Về cảm giác hôn nhân, Chen Xiaochun nói, “Tin rằng, phải vững chắc.” Ying Caier cũng chia sẻ những bí mật của tình yêu sưởi ấm của cô: “Hãy chú ý nhiều hơn đến lợi ích của bên kia, bạn phải khám phá và khẳng định anh ta.”

Ying Caier, Chen Xiaochun

Ying Caier, Chen Xiaochun

Ying Caier

Ying Caier, Chen Xiaochun

Chen Xiaochun

Chen Xiaochun

Ying Caier