Vào ngày 12 tháng 6, Jackie Chan nói rằng Giám đốc Xu Ke đã ủy thác cho anh ta phát âm sự cố chiến đấu Tangshan: “Sự cố này đã gây sốc cho toàn xã hội, và mọi người bắt đầu suy nghĩ. Trong vấn đề này, cuộc xung đột và va chạm của quan điểm có thể là Điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng tất cả các cuộc thảo luận cuối cùng sẽ trở lại các giá trị cơ bản nhất và trật tự công cộng. Tôi hy vọng rằng hệ thống pháp lý của chúng ta có thể trừng phạt nghiêm trọng những tên côn đồ vô đạo đức, có thể phục hồi công lý cho các nạn nhân vô tội, và có thể nhận ra và bảo vệ ý nghĩa của việc tìm kiếm và bảo vệ. NHat Brave Hero có thể bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân. Tôi hy vọng rằng mọi người Trung Quốc có thể sống an toàn dưới ánh mặt trời một cách an toàn. “

Sau đây là văn bản dài của Xu Ke: