Phóng viên New Express News Liang Yanfen báo cáo rằng kỷ niệm 100 năm thành lập đảng “Học viện nông dân” được phát hành trên khắp đất nước vào ngày 9.

Bộ phim “Học viện nông dân” tập trung vào các chủ đề chính như xóa đói giảm nghèo trong các trận chiến quyết định và chiến thắng quyết định để xây dựng một xã hội tốt theo cách toàn diện. Trong phim, nhân vật chính Zhu soi c u rồng bạch Kim 999 Học viện Bạn là một nhà khoa học xuất sắc của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Trong hơn 30 năm, ông đã nhấn mạnh vào nghiên cứu và giáo dục về bệnh lý thực vật . Ông chủ động cống hiến hết mình cho chiến trường chính của sự xóa đói giảm nghèo. Ông từ lâu đã bắt nguồn từ tiền tuyến của sự xóa đói nghèo ở Hạt Lancang, tỉnh Vân Nam, và tích cực áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học để giảm nghèo. Tiền nghèo công nghệ và xóa đói giảm nghèo công nghiệp. Từ những đứa trẻ của nông dân đến Học viện của Học viện Kỹ thuật, Zhu Youyong đã viết bài báo trên sân, và các dân làng đồng nghiệp gọi ông là “Học viện nông dân”. Vào năm 2019, Zhu Youyong đã được trao danh hiệu “Mô hình thời đại”; vào năm 2021, danh hiệu “Cá nhân tiên tiến quốc gia vì đã xóa đói giảm nghèo” đã được trao bởi Ủy ban Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước.