Vài ngày trước, phòng vé Hồng Kông của bộ phim “Hồ Changjin” đã vượt quá 20 triệu đô la Hồng Kông.Bộ phim đã được phát hành tại Hồng Kông, Trung Quốc kể từ ngày 11 tháng 11. Cuối tuần thứ năm vẫn chiếm ba phòng vé hàng đầu vào cuối tuần.

Vài ngày trước khi bộ phim được phát hành tại Hồng Kông, nhiều vé GO88 ngay lập tức được lên kế hoạch ngay khi chúng được mở, và địa điểm đã đầy.Sau khi xem bộ phim bom tấn trong nước này, trong thời gian này trong gần 3 giờ, một số công dân Hồng Kông rất khó để che đậy và khóc trong một cuộc phỏng vấn. Họ bày tỏ rất nhiều cảm xúc. Hãy quên đi quá khứ.

Hiện tại, phòng vé toàn cầu của bộ phim là 57,56 tỷ nhân dân tệ.