Netease Entertainment đã báo cáo vào ngày 4 tháng 7 rằng vào ngày 3 tháng 7, Mencius đã trả lời các tranh chấp phỏng vấn sớm, nói rằng mọi người đều không vui. Đồng thời, cô cũng tuyên bố rằng cô đã phủ nhận sự dịu dàng của “Chen Qing Ling” và nói rằng kịch bản mà cô Có như thế này. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy đã truyền đạt “Chen Qingling” trong sơ yếu lý lịch “, bản thân Mencius của tôi đã không thêm một trò chơi nào! Kịch bản tôi nhận được như thế này! Nếu bạn hỏi điều này mỗi năm Tương lai, tôi sẽ trả lời nó mỗi năm! “

Hôm nay, các cuộc phỏng vấn ban đầu của Mencius đã được bật ra. “Tôi đã hát từ nhỏ. Tôi biết điều đó. Tôi biết. Rất khó nghe “,” Tất cả họ đều nói rằng khuôn mặt của tôi là khuôn mặt của Nortel, và tôi quyết định đến Nortel. “Nó có thể so sánh với các cư dân mạng nhỏ nói” quá buồn cười. “” Chen Qingling “đã bị choáng váng bởi Internet.