Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Người chơi “Happy Planet” “Ice Lemon” Zhang Zhaoyi

Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Kubet Kubet86 Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi “Happy Planet”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn nụ hôn ngọt ngào với chồng. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.

Vào ngày 15 tháng 9, Zhang Zhaoyi, người chơi của “Happy Planet” “Bing Lemon”, đã cho thấy bức ảnh cưới và hôn với chồng một cách ngọt ngào. Được biết, vào tháng 7 năm ngoái, Zhang Zhaoyi đã tuyên bố kết hôn và công bố tin tốt lành vào tháng 8 cùng năm.