Netease Entertainment đã báo cáo vào ngày 17 tháng 12. Theo phiên bản chuyên nghiệp của Cat Eye, do Han Yan, Yi Xi Qianxi và Liu Hao Kubet.win/soi- cau/xsmb vượt quá 30 triệu phòng vé trước, trong đó 25,459 triệu trong phòng vé trước ngày đầu tiên. Hiện tại, bộ phim được chính thức phát hành trong 14 ngày.

“Gửi cho bạn một bông hoa nhỏ màu đỏ” được đạo diễn bởi Han Yan, với sự tham gia của Yi Xi Qianxi và Liu Hao, với sự tham gia của Zhu Yuanyuan và Gao Yalin, với sự tham gia của Xia Yu, với tình bạn của Yue Yunpeng.

Bộ phim tập trung vào hai nhóm quỹ đạo cuộc sống của hai gia đình chống lại, kể một câu chuyện có thật ấm áp, suy nghĩ và đối mặt với vấn đề của mọi người mà mọi người bình thường sẽ phải đối mặt. Bộ phim sẽ được phát hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.